جستجو کردن
ان پلاس

ان پلاس-N Plus

ان پلاس با درصد بالای نیتروژن از چهار منبع اصلی همراه با انواع آمینو اسید، مواد آلی و کربن آلی سبب رشد رویشی سریع گیاه و تشکیل بهتر و بیشتر میوه شده و به واسطه ترکیبات خالص و فرمولاسیون پیشرفته می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاه بگذارد. ان پلاس از ابتدا تا انتهای فصل بر اساس نیاز گیاه به نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد. ان پلاس همچنین می تواند همراه با انواع سموم و کودها مورد استفاده قرار گیرد و شوک ناشی از مصرف سموم را کاهش دهد.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

33% – 31%

آمینو اسید کل

5.5%

آمینو اسید آزاد

3%

کربن آلی

4%

مواد آلی

7%

روش مصرف

محلول پاشی : زراعت و گلخانه: 500 میلی لیتر در 100 لیتر ( 2 لیتر درهکتار)
باغات: 500 میلی لیتر در 130 تا 150 لیتر ( 3 تا 4 لیتر)
همراه سایر کودها و سموم: مصرف نصف میشود
کودآبیاری : 4 تا 6 لیتر درهکتار (سیستم های آبیاری – هیدروپونیک)