جستجو کردن
مونتی گل

مونتی گل-MontiGol

مونتی گل حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، عناصر میکرو، اسیدهای آمینه، پپتیدها و مواد آلی و کربن آلی است که برای توان بخشی و تقویت گیاه طراحی شده است. مونتی گل اثرات تنش های غیرزیستی را کاهش داده و سبب بهبود رشد رویشی و زایش، بهبود گلدهی و فعالیت های متابولیک و فیزیولوژیک گیاه می شود. این محصول حاوی منیزیم می باشد که عناصر ضروری در فتوسنتز گیاه است و در تقسیم سلولی، تشکیل پروتئین و فعال سازی چندین سیستم انزیمی در گیاه مورد نیاز می باشد. مونتی گل را می توان در طول فصل به تنهایی یا همراه با سایر کودها و آفت کش ها مصرف کرد (قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها در سطح محدود آزمایش شود)

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

%6

فسفر قابل استفاده (P2O5)

%7

پتاسیم محلول در آب (K2O)

%5

منیزیم محلول (MgO)

%4

گوگرد محلول (S)

%1.5

اهن محلول (Fe)

%0.02

روی محلول (Zn)

%0.02

روش مصرف

دستورالعمل استفاده:

محلول پاشی: 2تا 5 کیلوگرم در هزارلیتر آب

کودآبیاری: 5 تا 20 کیلوگرم در هکتار