جستجو کردن
هیومیک پلاس

هیومیک پلاس- Humic plus

هیومیک پلاس حاوی هیومیک اسید به همراه یک ترکیب آلی و سازگار با محیط زیست است که به عنوان اصلاح کننده طبیعی خاک، کلات کننده آلی عناصر مورد نیاز برای گیاه در خاک و همچنین به عنوان یک محرک رشد میکروبی در خاک و محرک رشد برای گیاه عمل می کند. هیومیک پلاس عناصر تثبیت شده در خاک را آزاد کرده و موجب افزایش جذب و تاثیر کودها و در نتیجه بهبود رشد و سلامت گیاه می شود.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

35%

ماده آلی (OM)

50%

کربن آلی (OC)

36%

روش مصرف

محصولات زراعی: 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار

(مصرف تا 10 کیلوگرم در هکتار مفید می باشد)

محصولات باغی: 3 تا 7 کیلوگرم در هکتار