کا پلاس

کا پلاس حاوی درصد بالای پتاسیم به همراه عصاره جلبک دریایی می باشد که علاوه بر کمک به تامین پتاسیم گیاه، به بهبود کیفیت، طعم، افزایش قند، بریکس، رنگ آوری و بازارپسندی میوه کمک می کند و سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها و تنش سرمایی می شود. استفاده از این محصول از زمان شروع رسیدگی تا زمان برداشت محصول توصیه می شود.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

29/4%

عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

5/8%

آلجینیک اسید

0/8%

روش مصرف

برای کلیه گیاهان زراعی و باغی: 1 تا 2 لیتر در هکتار هر دو هفته یکبار