جستجو کردن
کلسیم پلاس

کلسیم پلاس-Calcium plus

کلسیم پلاس حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیــم، آهن، روی، منگنز، مس و آمینو اسیـد آزاد می باشد.کلسیم پلاس سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم درگیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می‌شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه‌ها در برابر باد می‌گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می‌دهد.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

9/2%

کلسیم محلول (CaO)

13/5%

منیزیم محلول(MgO)

4%/2

آهن کلاته با Fe)EDTA)

0/1%

روی کلاته با Zn)EDTA)

0/05%

منگنز کلاته با Mn)EDTA)

0/05%

مس کلاته با Cu)EDTA)

0/05%

روش مصرف

محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 4 تا 6 لیتر در هکتار